Strategie en Innovatie gaan hand in hand

  Succesvolle bedrijven weten strategie en innovatie met elkaar te verbinden en plukken daar de vruchten van. Een effectieve Strategie stimuleert Innovatie en andersom maakt Innovatie nieuwe strategieën mogelijk. Dat is de benadering waar Strategos voor staat en die we al bij heel veel bedrijven met succes hebben toegepast.

  Groei is meer dan omzet alleen

  Kansen zien en grijpen is waar het om gaat. Daarnaast gaat het over het ontwikkelen van competenties om strategieën te kunnen definiëren en innovaties te realiseren.

  “Innovation is the only insurance against irrelevance. It’s the only guarantee of long-term customer loyalty. It’s the only strategy for out-performing a dismal economy.”
Gary Hamel

  Wij zorgen voor een professionele aanpak, de juiste vaardigheden bij u en uw werknemers en geschikte organisatorische randvoorwaarden om dit te realiseren.

  Succes in het heden EN in de toekomst

  Strategie is per definitie toekomst gericht maar start wel in het heden. Bij innovatie is dat net zo. “Work from the future back” is één van onze principes omdat we meer willen dan alleen incrementele innovatie. We vormen samen met de klant een visie over de toekomst. Van daaruit ontwikkelen we een pad terug naar het heden en gaan we over tot actie die resultaten levert in het heden en voor de toekomst.

  Wij dagen u uit om huidige opvattingen over uw bedrijfsvoering onder de loep te nemen want bestaande opvattingen doorbreken leidt in vele gevallen tot disruptieve innovaties.

  Innovatie draagt bij tot verandering

  Creativiteit is niet iets magisch wat slechts enkelen van ons bezitten. En innovatie is meer dan creativiteit alleen. Mensen hebben ideeën en zien die graag gerealiseerd maar hebben daar wel de juiste vaardigheden bij nodig. Wij helpen bedrijven deze vaardigheden te ontwikkelen en te verankeren om continue kansen te identificeren en te realiseren.

  De juiste methodieken en tools bieden mensen de mogelijkheid om zaken vanuit verschillende invalshoeken te zien. Dit leidt tot verandering in gedrag en op de langere termijn tot een andere cultuur. Eén waar innovatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

  Laat Strategos u hierbij helpen

  Wij zijn een internationaal bedrijf. Opgericht in 1995 door oa Gary Hamel, internationaal erkend als specialist op het gebied van strategie, leiderschap en innovatie, met als doelstelling om bedrijven te helpen met een andere benadering voor strategie en innovatie. Eén waar groei kan worden gerealiseerd in zowel financieele zin als de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.

  We horen graag van u!